English
Naujienų prenumerata
Biografija
Darbotvarkė
   
 
 
 
 
 
Lietuvos autorių teisių ir gretutinių teisių taryba

Taryba yra visuomeninė institucija, kuri kaip ekspertas ir konsultantas nagrinėja Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo nuostatų bei Lietuvos tarptautinių įsipareigojimų šioje srityje įgyvendinimo klausimus, teikia išvadas bei pasiūlymus Kultūros ministerijai.

Tarybą sudaro 15 narių, kuriuos skiria Kultūros ministerija vadovaudamasi autorių teisių ir gretutinių teisių turėtojų, naudotojų ir nepriklausomų narių lygaus atstovavimo principais. Į Tarybą 5 narius bendru susitarimu siūlo Lietuvos meno kūrėjų asociacija bei autorių teisių ir gretutinių teisių kolektyvinio administravimo asociacijos, 5 narius – teisių naudotojų asociacijos (Lietuvos bibliotekininkų draugija, Lietuvos leidėjų asociacija, Lietuvos radijo ir televizijos asociacija, Lietuvos kabelinės televizijos asociacija, Lietuvos viešbučių ir restoranų asociacija), 5 nepriklausomus narius, autorių teisių ir gretutinių teisių specialistus bei mokslininkus, siūlo Kultūros ministerija.

Taryba vykdo šias funkcijas:

  • Teikia išvadas ir siūlymus Kultūros ministerijai Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo nuostatų bei Lietuvos Respublikos tarptautinių įsipareigojimų autorių teisių ir gretutinių teisių srityje įgyvendinimo klausimais;
  • Tarpininkauja kolektyvinio teisių administravimo asociacijų ir kūrinių ar gretutinių teisių objektų naudotojų derybose dėl autorinių licencinių sutarčių sudarymo, autorinio atlyginimo ir jo mokėjimo tvarkos nustatymo, išskyrus atvejus, kai autorinį atlyginimą ir jo mokėjimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė;
  • Bendru kolektyvinio administravimo asociacijų ir kūrinių ar gretutinių teisių objektų naudotojų prašymu nagrinėja ginčus dėl kūrinių ar gretutinių teisių objektų naudojimo, taip pat dėl autorių teisių ir gretutinių teisių pažeidimo;
  • Tarpininkauja derybose tarp autorių teisių, gretutinių teisių ar duomenų bazių gamintojų teisių (sui generis teisių) subjektų ir šių teisių naudotojų dėl techninių apsaugos priemonių, taikomų teisėms apsaugoti, pašalinimo, kai jos riboja galimybes naudotojams be teisių turėtojų leidimo Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo nustatyta tvarka panaudoti kūrinius, gretutinių teisių ar sui generis teisių objektus.

Taryba tarpininkauja derybose ir sprendžia ginčus remdamasi Tarybos patvirtintomis Tarpininkavimo derybose ir ginčų sprendimo taisyklėmis.

Šiuo metu Tarybos sudėtis yra tokia:

Lietuvos autorių teisių ir gretutinių teisių turėtojų atstovai:

Rimantas Bagdzevičius - Audiovizualinių kūrinių autorių teisių asociacijos (AVAKA) atstovas, aktorius;
Tomas Bakučionis - Lietuvos meno kūrėjų asociacijos atstovas, Lietuvos muzikų sąjungos narys;
Agnė Masalskytė - Lietuvos gretutinių teisių asociacijos (AGATA) direktorė;
Jurgita Mikutytė - Lietuvos meno kūrėjų asociacijos atstovė, Lietuvos literatūros vertėjų sąjungos pirmininkė;
Edmundas Vaitekūnas - Lietuvos autorių teisių gynimo asociacijos agentūros (LATGA-A) generalinis direktorius.

Lietuvos autorių teisių ir gretutinių teisių naudotojų atstovai:

Emilija Banionytė - Lietuvos bibliotekininkų draugijos atstovė, Vilniaus pedagoginio universiteto bibliotekos direktorė;
Marius Daukantas - Lietuvos kabelinės televizijos asociacijos vyriausiasis vadybininkas;
Remigijus Jokubauskas - Lietuvos leidėjų asociacijos valdybos narys, UAB „Justitia" direktorius;
Evalda Šiškauskienė - Lietuvos viešbučių ir restoranų asociacijos prezidentė;
Gintaras Zdebskis - Lietuvos radijo ir televizijos asociacijos viceprezidentas.

Mokslininkai ir kiti autorių teisių ir gretutinių teisių specialistai:

Dr. Ramūnas Birštonas - Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto Civilinės ir komercinės teisės katedros docentas;
Ervinas Leontjevas - Lietuvos kompiuterių programų gamintojų ir platintojų asociacijos „Verslo programinės įrangos aljansas" prezidentas;
Nijolė J. Matulevičienė - Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Autorių teisių skyriaus vedėja;
Prof. dr. Vytautas Mizaras - Vilniaus universiteto Teisės fakulteto Privatinės teisės katedros vedėjas;
Dr. Arūnas Želvys - Vilniaus universiteto Teisės fakulteto Privatinės teisės katedros lektorius.

 

Paskutinis atnaujinimas: 2011-09-29 11:45:50
Veiklos sritys
PlanaiIš viso apsilankė: 4329697
Šiandien apsilankė: 3497
Dabar naršo: 48